MAAILMA

Grunhallin maailma ei sijoitu tarkasti mihinkään maapallon osaan. Pelialue muistuttaa kuitenkin maastoltaan niin pohjoisamerikkalaista kuin trooppista sademetsää, ja vuodenajat vaihtuvat Suomen ilmaston mukaan. 

 

Grunhallissa asuu noin kahdeksan miljoonaa asukasta, jokaista lajia noin kaksi miljoonaa. Langenneiden määrä vastaa suurin piirtein elävien määrää. Pelialueen ulkopuolelta saapuvat hahmot ovat sallittuja, kunhan heidän menneisyytensä on looginen.

 

KARTTA

Pelialue sijoittuu suuren valtameren äärelle. Grunhall on osa suurempaa mannerta: pohjoisesta ja idästä maa jatkuu niin kauaksi kuin silmä jaksaa kantaa. Mantereen sijainti maapallolla on kuitenkin määrittelemätön, mutta ilmasto pelialueen sisällä vaihtelee suuresti riippuen siitä, mistä valtakunnan osasta on kyse. Grunhallin ilmasto muistuttaa pohjoisessa kanadalaista ilmastoa, mutta etelässä se on taas saanut vaikutteita sademetsistä ja trooppisemmista alueista.

 

Pelimaailma perustuu meidän maailmaamme keskiajalla, sijoittuen noin 1000-1500 luvulle. Liiallisen rajoittamisen välttämiseksi ylläpito on kuitenkin sallinut joidenkin ennen 1800-lukua keksittyjen esineiden tuomisen peliin. Tämä ei kuitenkaan koske teollisen vallankumouksen aikaisia keksintöjä, sillä peli halutaan pitää mahdollisimman keskiaikaisena.

Grunhallissa on myös monia pienempiä kyliä, joita ei olla piirretty karttaan. Grunhallin kylät ovat pieniä ja niiden toiminta perustuu yhteisöllisyyteen. Yksikään kylä ei ole aivan samanlainen muiden kanssa, vaan talot, kadut ja asukkaat vaihtelevat suuresti sen mukaan, missä kylä sijaitsee ja millaisia asukkaita siellä liikkuu. Eniten valtaa kylissä on kuitenkin porvareilla ja aatelisilla, jotka yleensä saattavat olla muiden humanoidien työnantajia. On kuitenkin täysin työläisistä koostuvia kyliä, jotka elävät rauhassa omaa elämäänsä päivästä toiseen. Lankeamisen ja varastelun varalle jokaisessa kylässä on kuitenkin yleensä sotilaita pitämässä järjestystä kansan keskuudessa.

Tehty Wonderdraftilla!

Grunhallin maaperä nousee vuorille mentäessä tasaisesti ja vaikuttaa siten maan ilmastoon. Sen vuoksi maassa voi olla samaan aikaan sademetsiä ja pakkasia. Pohjoisessa on selvästi neljä vuodenaikaa, joskin talvet ovat leutoja suuressa osassa valtiota. Näin ollen paukkuvia pakkasia esiintyy vain vuorten huipuilla. Aktiivisen tulivuoren ympäristössä talvet ovat kuitenkin leudompia kuin muualla vuoristossa. Talvisin kaikki järvet eivät jäädy, mutta niiden ympäristössä tuntuu pakkasia. Muut järvet paitsi Virvajärveä ja sen lähistöllä olevia lampia lukuun ottamatta kaikki pohjoiset järvet ja lammet saavat pinnalleen jää- ja lumikerroksen talvisin. Etelässä sademetsän ympäristössä on vain yksi selkeä vuodenaika. Ilma on aina kuuman kostea ja sateita on runsaasti. Rannikolla sen sijaan ilma vaihtuu tasaisesti etelän lämmöstä pohjoisen kylmyyteen, jolloin vaikka etelässä meri on lämmin ja sula, pohjoisessa se on jo jäässä talvisin. Keväällä joet käyvät sulamisvesien vuoksi vaarallisiksi varsinkin pohjoisessa, jossa sulava lumi voi aiheuttaa kovia virtoja ja jopa tulvia. Rajuimman sulamisen jälkeen luonto alkaa kuitenkin nopeasti heräämään ja siten keväisin ja kesäisin koko Grunhall kukkii vuorten rinteitä myöten. Kesät ovat lämpimiä ja lempeitä pohjoisessa, mutta sademetsässä ilma voi käydä tukalan kuumaksi ja ahdistavaksi tottumattomille. Syksyllä ruska valtaa ensin pohjoisen osan valtiota, hiipien sieltä sitten hitaasti kohti etelää. Ruska ei kuitenkaan koskaan yllä sademetsään tai sen läheisyyteen, vaan se ympäristöineen on ikivihreää.

LUONTO

BEORIAN

Beorian on ensimmäisiä Grunhalliin rakennettuja kaupunkeja, ja se on laajennut ajan mittaan hyvinkin suureksi. Kaupunki ulottuu sitä ympäröivien metsien ja peltojen keskeltä äkisti kohoavaan vuoreen. Aikojen saatossa Grunhallin pääkaupungiksi kasvanut Beorian on kansoittanut jopa vuoren alimpia rinteitä, jonne on louhittu asuinluolia. Koska kaupunki on rakennettu kallion juurelle, on maasto loivasti kohoavaa, ja kaupungin keskusta linnoineen onkin loivan rinteen päällä. Kaikki kaupungin vilkkaimmat kulkureitit on päällystetty mukulakivillä, mutta sivukujien reitit koostuvat lähinnä hiekasta. Osa kaupungista on rakennettu louhimalla syvälle rinteeseen osittain jo valmiina olevia luolia hyödyntäen. Kaikista suurin luola on monta kymmentä metriä korkea ja sen reunoilla ja keskellä sijaitsevat kaikista vanhimmat kivitalot. Keskusluola on kaikista suojaisin paikka kaupungissa, ja siellä elääkin varakkaita työläisiä. Keskusluolaan johtaa useita käytäviä, joista osa kulkee linnaan asti. Ne käytävät ovat kuitenkin hyvin vartioituja, yleensä portein suljettuja. Niitä pääsevät käyttämään vain luvan saaneet kaupunkilaiset ja armeijan soturit. Luola on valaistu useilla soihduillla ja lyhdyillä, ja jotta luolan ilma ei täysin ummehdu, on sinne kaivettu johtamaan hyvin kapeita ilmareikiä. Luolan reunoilta kulkee pieniä maanalaisia kirkkaita puroja kohti keskustaa, jonne on muodostunut syvä lampi. Lammen pinta on tyyni, mutta jostain sen sisuksista ylimääräinen vesi virtaa ulos hukuttamatta koko luolaa. Keskusluolaan vievät käytävät on louhittu leveiksi ja helposti kuljettaviksi väyliksi, jotka kulkevat linnan muurien laidoilta syvälle kallioon. Keskusluolaan kulkee kuitenkin muitakin pienempiä reittejä, jotka eivät kuitenkaan ole yhtä suosittuja kuin helposti kuljettavat pääväylät.

Kaupungin maanpäälinen osa on suojattu kivisellä muurilla, jossa on kuitenkin useita portteja ulos kaupungista. Yön tullen suurin osa porteista lukitaan, mutta osa puolestaan jätetään auki kansalaisten ja muiden matkalaisten käytettäväksi. Mitä lähemmäs linnaa kaupungissa kuljetaan, sitä varakkaammaksi alueet muuttuvat. Kaupungin laidalla sijaitsee köyhimpien asukkaiden koteja ja jopa muurien toisella puolella on pieniä hökkeleitä, joissa aivan köyhin väki asuu. Muurien sisällä on armeijan hevostalli sekä muita pieniä eläinfarmeja, joita muurien ulkopuolella on tosin huomattavasti enemmän. Armeijan hevostallit vievät huomattavan osan muurin reunojen asutustilasta, ja talleilla on oma porttinsa muurin ulkopuolelle, jossa on hevosille lisää laidunmaata. Muurien lähellä ovat myös ensimmäiset majapaikat, joiden hinnasto ja laatu ovat kuitenkin heikkoja. Syvemmälle kaupunkiin mentäessä katujen varrella alkaa olla erilaisia liikkeitä, tavernoja, ompelimoita ja majataloja, joiden ovenpielissä roikkuu yleensä puinen nimikyltti. Myös majatalot alkavat olla laadukkaampia ja kalliimpia. Syvemmillä syrjäkujilla on pahamaineisempia kapakoita ja ilotaloja, joihin ei jokaisen tallaajan kannata eksyä. Aivan linnan edustalla on aikoinaan käsivoimin kaivettu vallihauta, joka erottaa varakkaimman osan kaupungista hieman erilleen. Vallihaudan yli kulkee kuitenkin useita siltoja, joten nykyään vallihauta on vain muistutus ajasta, jolloin se oli linnan ja varakkaamman kaupunginosan suojana. Vallihaudan vesi virtaa putouksina alas jyrkkää rinnettä linnan molemmin puolin kiertäen siten saarekkeen tasaiseen tahtiin poispäin kaupungista.

Saarekkeen keskustassa kasvaa valtava satoja vuosia vanha eben-puu, jonka juuret yltävät syvälle kaupungin alle. Se on niin suuri, että jo kaukaa kaupungin ulkopuolelta voi nähdä sen korkeimpien oksien kohoavan kaupunginmuuriakin korkeammalle. Puu on kasvanut kaupungissa jo sen rakennusajoista lähtien ja tarjonnut suojaa ja ravintoa sitä tarvinneille. Vallihaudan rajaaman saarekkeen sisällä asuvat kaikista rikkaimmat ja arvovaltaisimmat kaupunkilaiset, joten talot ovat suurempia ja koristellumpia kuin kaupungin muissa osissa. Kadut ja aukeat on kaikki päällystetty kivillä, ja ainoastaan eben-puun ympäristö on jätetty koskematta, jotta se saa kasvaa rauhassa vielä tulevaisuudessakin. Saareke on myös ainut paikka maan päällisessä osassa kaupunkia, josta pääsee sisälle linnaan. Tällä alueella sijaitsevat erilaiset luksuskaupat, koruliikkeet ja muut putiikit, joissa varakkain väki voi kuluttaa varojansa. Saarekkeella sijaitsevat myös kummankin maagienkunnan oppipaikat ja asuintornit, sekä muita kouluja. Veljeskunnan ja sisarkunnan tornit sijaitsevat saarekkeen vastakkaisilla puolilla. Saarekkeella sijaitsee myös armeijan päämaja. Muita armeijan rakennuksia ja taukopaikkoja löytyy pitkin kaupunkia ja etenkin muurien läheisyydessä niitä on tiuhemmin.

LINNA

Linna sijaitsee Beorianissa vallihaudan rajaamalla saarekkeella. Se on osittain louhittu vuoreen, osittain kallion ulkopuolella. Koko linna on rakennettu kivestä. Sitä ympäröi muuri, jonka varrella myös vartiotornit sijaitsevat. Muurin ja vartiotornien ansiosta linnaan hyökkääminen on hyvin vaikeaa. Koska linna on rakennettu osittain vuoreen, vaikeuttaa sekin hyökkäämistä, vaikka vuoren sisällä on myös vartioimattomia käytäviä, joita rikolliset voivat käyttää salaisina tapaamispaikkoina. Linnan takaosassa, vuoren päällä, on tasanne, jonne pääsee torneista. Tällä tasanteella sijaitsee puutarha, jonne vain harvalla on asiaa. Se on kuitenkin hyvä paikka rentoutumiseen ja mukavaan oleskeluun muiden kanssa. Yleensä aateliset viettävät siellä aikaansa rupatellen. Kasvikunta puutarhassa on kirjava. Sieltä löytyy muutama puu, kukkia ja pensaita. Se käy kenties myös lapsille hyvänä leikkipaikkana piiloleikkeihin, jos vain löytää ensin tiensä puutarhaan. Puutarhan takana taas kohoaa linnan muurin takaosa ja kolme vartiotornia. Itse muuri kiertää koko linnan kohoten välillä vuoresta. Muuri on paksu ja tehty jykevistä kivistä.

ARMEIJAN PÄÄMAJA

Myös armeijan päämaja sijaitsee saarekkeella kaupungin keskustassa. Kuten nimi kertoo, kuuluu se armeijalle ja on lähinnä sotilaiden käytössä. Lääkäreitä, hoitajia ja palvelijoita lukuun ottamatta muilla ei juuri ole sinne asiaa. Se on kaupungin armeijalle kuuluvista rakennuksista suurin ja sieltä löytyykin kaikki mukavuudet. Sieltä löytyy nukkumatilat, oleskelutilat, parantola, kylpylä, harjoittelutilat ja -kentät, kirjasto, johtajien työtilat ja erilaisia tarvikevarastoja. Osa sotilaista asuu pääsääntöisesti täällä, mutta se ei ole pakollista. Osalla on asunnot jossain muualla kaupungissa, kuten esimerkiksi linnassa. Yhtään palvelijaa päämajassa ei kuitenkaan asu, vaan he asuvat joko linnan palvelijoiden joukossa tai saarekkeen ulkopuolella. Yöpalvelijat kuitenkin oleskelevat työaikansa päämajassa. Kirjasto on täynnä lähinnä sotastrategioihin, taisteluun ja aseisiin liittyviä kirjoja ja kääröjä. Varastoista taas löytyy aseita, haarniskoja, kypäriä ja muita varusteita. Koska päämaja on sotilaiden jatkuvassa käytössä, löytyy sieltä keittiö ja ruokailutilat. Silloin kun sotilaat eivät ole töissä, oleskelevat he mielellään päämajassa ja viettävät aikaansa oleskelutiloissa muiden kanssa. Kun sotilas loukkaantuu, viedään hänet yleensä päämajaan tai johonkin muuhun armeijan tukikohtaan, josta löytyy parantola. Armeijan päämajan parantola on vain sotilaiden käytössä. Muita loukkaantuneita ja sairastuneita varten kaupungista löytyykin omia parantoloita. Myös kylpylä on tarkoitettu sotilaille. Armeijan päämiehet viettävät suurimman osan työajastaan päämajassa sijaitsevissa työtiloissaan tai oikeilla taistelukentillä. Muut sotilaat käyvät päämajassa myös harjoittelemassa muiden kanssa seurustelun lisäksi. Sieltä löytyykin monta harjoittelukenttää ja muuta tilaa harjoitteluun sekä harjoituksiin tarkoitettuja aseita. Alokkaat pääasiassa asuvatkin opiskeluaikansa juuri päämajassa.

MAAGIEN TORNIT

Maagien tornit sijaitsevat vallihaudan saartamalla saarekkeella. Se torni, jossa on muutama pienempi torni, kuuluu sisarkunnalle ja pelkistetympi veljeskunnalle. Erilaisten tornien lisäksi nämä kaksi maagien tornia eroavat myös siinä, keitä siellä oikein asustaa. Nimensäkin mukaisesti sisarkunnan tornissa on vain naismaageja ja veljeskunnassa miesmaageja. Molemmat maagikunnat kuitenkin tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Molemmista torneista löytyy samat tilat, mutta hieman erilaisilla sisällöillä. Molemmista löytyy parantolat, kirjastot, kylpylät, keittiöt, ruokasali ja erilaisia oleskelutiloja. Lisäksi löytyy tietenkin asuintiloja maageille ja palvelijoille, luokkia ja muita työtiloja sekä varastoja, joissa taikoihin käytettäviä tarvikkeita säilytetään. Molemmat tornit on myös tarkoin vartioituja, ettei kuka vain pääse käsiksi taikoihin ja muihin maageille kuuluviin tavaroihin. Kirjastoista kuka tahansa maagi saa lainata kirjoja, mutta niitä ei saa viedä kyseisen tornin ulkopuolelle. Jos näin kuitenkin tekee, on sillä ankarat seuraukset. Kirjastojen sisällöt ovat melkein yhtä laajat kuin itse linnassa, vaikka kaikkia samoja asioita niistä ei löydy. Sisar- ja veljeskuntien kirjastot ovat keskittyneet enemmän taikuuteen kuin linnan kirjasto. Taikuuden lisäksi kirjoja ja kääröjä löytyy Grunhallin historiasta, parantamisesta ja kasveista. Asuintilat on sijoitettu säädyn ja aseman mukaan. Alimmassa kerroksessa asuvat maagioppilaat, seuraavasta löytyvät luokat ja muut yleiset tilat, kolmannesta kerroksesta täysin oppineiden maagien asuintilat ja ullakolta palvelijoiden huoneet. Kellarista löytyy puolestaan kaikki varastot.

Vuoren päällä muuri on matalampi kuin muualla. Muurin varrella on yhdeksän tornia, joista osa on pelkästään vartiotorneja. Muurin taaimmaisesta osasta kuitenkin pääsee kahdesta tornista myös puutarhaan portaita pitkin. Osassa torneista on myös asuinhuoneita, jotka ovat lähinnä vartijoiden käytössä. Itse keskuslinna on monikerroksinen ja sijaitsee nimensä mukaisesti keskellä. Sisällä osa linnan huoneista on päällystetty vaalealla marmorilla tuomaan valoisuutta. Myös ikkunoita löytyy. Keskuslinnaan pääsee vuoren tunneleita pitkin ja jykevistä pääovista linnan edestä sekä tietenkin vartiotorneista. Linnan ovia kuitenkin vartioidaan tarkasti, joten pääovista sisään pujahtaminen voi olla todella vaikeaa. Keskuslinna on osittain vuoren sisällä ja osittain sen ulkopuolella. Sen ympärillä on muutama torni, jotka ovat lähinnä asumiseen tarkoitettuja.

Yhdessä torneista sijaitsee myös linnan laaja kirjasto. Se on täynnä erilaisia kirjoja, jotka on sijoitettu tornia kiertäville hyllyille. Näitä hyllyjä on monessa kerroksessa. Hyllyjen alapuolella kiertää portaat, jotta kirjoihin pääsee käsiksi. Kirjoja on niin historiasta kuin erilaisista käytännönkin asioista. Myös erilaisia tarinoita niin rakkaustarinoiden kuin legendojenkin muodossa löytyy. Vain mielikuvitus on rajana sen suhteen, mitä kirjastosta löytyy. Kirjojen lisäksi kirjastossa on myös kääröjä. Tärkeimmät kirjat on sijoitettu tornin yläosaan ja vähemmän tärkeät alaosaan. Alaosasta löytyy myös muutama tuoli ja sohva, joissa istuen voi kirjoja lueskella. Keskuslinnasta löytyy monenlaisia erilaisia huoneita ja tiloja. Heti pääovista sisään astuttaessa vastaan tulee koristeellinen ja vaalealla marmorilla päällystetty valtaistuinsali. Keskellä salia on valtaistuin ja korkealla katossa roikkuu massiivinen kattokruunu, jossa on erilaisia jalokiviä koristeina. Valtaistuinsalin ympärillä on portaikot eri kerroksiin. Aivan valtaistuin takaa on mitäänsanomaton ovi, jonka takana on kiviset portaat tyrmiin. Tyrmät ovat kolkkoja ja siellä haisee erittäin pahalta. Tyrmän oven takana olevassa pienessä tilassa on jatkuvasti vähintään yksi, mielellään kaksi, vartijaa. Tyrmästä löytyy monia erikokoisia sellejä ja kahleita. Aivan tyrmien perältä löytyy myös kidutushuone, jossa on ties minkälaisia kidutusvälineitä. Kidutushuoneen takana on piilossa ovi, josta vain harva tietää. Tämän oven takaa lähtee rappuset vielä alemmas vuoren syvyyksiin ja sieltä tunneli katakombeihin. Siellä vuoren syvyyksissä on tärkeiden henkilöiden hautoja ja erilaisia rikkauksia. Katakombeissa on kuitenkin myös jotain hämärää. Koska vain harva tietää niistä, on se otollinen paikka rikollisille punoa juoniaan.

Samasta kerroksesta valtaistuinsalin kanssa löytyvät myös juhlasali, keittiö, ruokasali ja muutama erilainen seurusteluhuone. Myös erilaiset ruoka- ja tarvikevarastot löytyvät sieltä. Valtaistuinsalin takana on myös kylpylä, jonne voi mennä rentoutumaan. Tai ainakin ne, joilla on linnaan asiaa, voivat sinne mennä. Siellä on muutama suuri allas ja kostea, mutta miellyttävä tuoksu. Ruokasalissa on pitkä pöytä, jonka varrella on paljon tuoleja. Itse hallitsija istuu aina ruokasalissa ollessaan pöydän päädyssä. Kenelläkään muulla ei ole siihen tuoliin asiaa. Ympäriltä löytyy myös pienempiä pöytiä, joissa aateliset yleensä ruokailevat, kun ei ole mitään juhlaa tai muuta tilaisuutta. Ruokasalin takaosasta pääsee keittiöön, jonka perältä taas ruokavarasto löytyy. Keittiön vierestä pääsee myös viinikellariin, jossa on erilaisia viinejä niin kaukaa kuin läheltäkin. Juhlasali ja seurusteluhuoneet ovat koristeellisia. Juhlasalin katossa on myös kattokruunu, vaikkei se olekaan yhtä hieno kuin valtaistuinsalissa. Sali on valoisa ja tunnelmallinen. Siellä onkin enemmän ikkunoita kuin missään muussa huoneessa ja koristeellinen, sileä lattia. Aivan juhlasalin perällä on tila muusikoille. Juhlasalissa huomion kiinnittää kuitenkin suuri taulu, joka lepää yhdellä salin seinistä. Se on muotokuva nuoresta, eksoottisesta tanssijattaresta, joka valloitti juhlasalin elossa ollessaan. Seurusteluhuoneet ovat pienempiä ja pelkistetympiä, mutta kuitenkin koristeellisia. Jokaisesta löytyy tuoleja, sohvia ja pöytiä. Ylemmästä kerroksesta löytyy kokoushuoneita, parantola sekä loput varastot. Kokoushuoneet ovat pelkistettyjä ja niistä löytyy lähinnä tuoleja ja pöytiä. Tämän kerroksen varastoista löytyy niin aseita, rahaa kuin muutakin tarpeellista ja tarpeetonta. Nimensä mukaisestikin parantola on parannukseen tarkoitettu tila. Se on lähinnä aateliston käytössä, vaikka myös linnassa työskentelevät soturit päätyvät sinne tarvittaessa.

Tästä kerroksesta löytyy myös musiikkihuone, jossa on kaikenlaisia soittimia. Löytyy cembaloita, erilaisia puhallinsoittimia ja muuta. Musiikkihuone on oikein viihtyisä ja avara. Siellä viihtyykin helposti tovin jos toisenkin. Musiikkihuoneen vierestä löytyy myös taidehuone, jossa on erilaisia tauluja. On pieniä ja suuria. realistisia ja epärealistisia. Tämäkin huone on viihtyisä. Niin musiikki- kuin taidehuoneestakin löytyy tuoleja ja sohvia myös vain oleskelua varten. Ylemmistä kerroksista ja muista torneista löytyvät palvelijoiden, aatelisten ja loppujen linnassa olvien sotureiden asuintilat. Ylimmissä kerroksissa ovat palvelijoiden huoneet, sillä eihän aateliston tarvitse kovin korkealle kiivetä. Aatelisten huoneet ovat koristeellisia, isoja ja ylellisiä, sotureiden pelkistettyjä ja palvelijoiden pieniä ja yksinkertaisia. Huoneista näkee selkeästi, mihin kastiin asukas kuuluu. Tornien huoneet ovat joko aateliston tai palvelijoiden käytössä, mutta vartiotornien huoneistot vartijoiden.

Pohja © 2019 Wix

Kaikki sivun tekstit ja piirrokset © Grunhallin pelaajat

dc-logo-northernlights2.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now